Ode aan de loft in Antwerpen - een groot vrijheidsgevoel en een “coole” houding ten aanzien van het leven | RentALoft

Ode aan de loft: een groot vrijheidsgevoel en een “coole” levenshouding

living2De droom van ultieme vrijheid binnen de eigen vier muren? Dat zijn hoge plafonds, bakstenen wanden en reusachtige raampartijen met al dan niet veel lichtinval. Wie het zich permitteren kan, neemt een architect onder de arm en tovert een verkrotte woning of fabriekshal met potentieel om tot een uitgebouwde loft. Dat was zo in de jaren 40, in de nineties en zal ook binnen 20 jaren nog het geval zijn. Ja toch?

Maar wat is een loft eigenlijk? Wikipedia omschrijft een loft treffend als een “grote woning die doorgaans uit één ruimte bestaat die de bewoner naar eigen inzicht kan indelen. In die zin lijkt het principe op een studio met dien verstande dat een studio veel kleiner is. Lofts worden vaak multifunctioneel gebruikt door wonen en werken te combineren. Lofts zijn te vinden in voormalige industriële gebouwen, fabriekshallen, pakhuizen et cetera, die voor bewoning geschikt zijn gemaakt. Het is in oude centra van grote steden een populaire manier van wonen, hoewel lofts zich zelden in de goedkopere prijsklassen bevinden.”

Leven in een loft – het zogezegde “Loft-Living” – neemt de laaste tien jaar steeds vaker toe. Ook de term wordt te pas en te onpas gebruikt voor een bepaald woongevoel. Vooral singles en kinderloze koppeltjes zien wel iets in omgevormde fabriekshallen, die mits een modern interieur plaats, licht en vrijheid te over bieden.

De trend naar loft locaties is uiteraard niet nieuw. Het is een woontrend die in de jaren 40 in kunstmilieus van grootsteden als New York, Berlijn en London ontstond. Leegstaande hallen, in onbruik geraakte fabrieken werden toen omgevormd tot volwaardige woningen met eigen karakter. Andy Warhol was het die met zijn “Factory” in de jaren 60 in New York als trendsetter een loft-beweging in gang bracht. In tegenstelling tot Warhols tijd, waar zulke woningen om geld te besparen werden verbouwd, moet je nu steeds vaker als bezitter of huurder in ruil voor die vrijheid behoorlijk wat geld neertellen.

Wanneer je met bouwpromotoren of makelaars praat, geven ze vaak aan dat de typische loft-bezitter niet bestaat. Onlangs sprak ik nog met een van de mensen achter ‘t Groen Kwartier in Antwerpen. Ik wilde checken of het profiel van die typische loftbewoner nog steeds beantwoordt aan een vrij klasssiek beeld: rond de 30, ondernemend en actief in de reclame-, design- of internetwereld?  “In België, bedoel je?? “, was zijn vragend antwoord.

Stereotypisch kan je trouwens ook denken aan kunstenaars, onconventionele mensen of rijken. Maar ook dat werd tegengesproken. En meteen gaf ie aan dat geïnteresseerden in een loft toch wel een paar zaken gemeen hebben: vaak zijn het koppeltjes met een dubbel inkomen en (voorlopig toch) nog geen kinderen – tussen 30 en 50 jaar. Een vrij brede doelgroep dus. Is de loft mainstream geworden? :)

Lofts ook als business space

Niet alleen zie je steeds vaker particulieren in lofts wonen, ook voor zakelijk gebruik is er een trend naar het loftgevoel. Waarom ik dat denk? Het lijkt me een logische trend. Een trend die misschien nog niet helemaal naar dit land is komen overwaaien, maar je ziet wel steeds vaker ondernemers opduiken die hun innovatieve ideeën en nieuwe manieren van zakendoen (co-working, openheid, sharing, vrijheid) kwijt willen en daarvoor voor hun beroepsplek een lofty gevoel wensen.

Business spaceWant een loft is zoals gezegd niets anders dan een uitgestrekte ruimte met beperkte onderverdelingen, grote ramen en veel lichtinval. Die lofts worden de laatste tijd vooral in industriele omgevingen gebouwd, en bieden hiermee dus een potentieel aan voor tijdelijke bureaus, en komen tegemoet aan de vraag van ondernemingen en ondernemers. Zeker in tijden van crisis willen die start-ups zulke plekken liever niet kopen maar huren. Als side-note: een voorbeeld van dat co-werken in een open ruimte is bijvoorbeeld A-Space dat in oktober van start gaat in Antwerpen als ‘werkplek voor freelancers, ondernemers, creatievelingen en starters die niet thuis in isolatie willen werken’.

Is er in die ode aan de loft dan enkel positiefs te vertellen? Nee hoor. In de winter kan het vrij koud zijn in een loft. Bij de uitwerking van je plannen kan je dus maar beter vloerverwarming voorzien, die de warmte passend in de ruimte verdeeld. Een ander nadeel kan zijn dat een grote ruimte uiteenlopende functies moet vervullen: woonkamer, keuken en entree in 1 geheel.

Tot slot. Lofts zijn voor speelvogels. Ben je na een tijdje het speelse kwijt, of hunker je naar een huis met tuintje zoals dit koppel uit het programma TV-Makelaar, dan vind je heus wel gegadigden voor je Factory.